← späť na kategóriu

Privítajme Pána

Autor: M. Tóth - Tretí deň
Kategórie: úvod, cez rok,
1.[G] Všade tam, kde sú [D] ľudia zíde[G]
    v mene Ježiš,[D] v láske zjednote[G]ní,
   [a] práve tam Boh [e]zasľúbil, [C] že bude prítom[G]ný.
   [C] Dnes viem, že [G]náš Boh je[a] na tomto [D]mieste prítomný.

R: /:[C] Privítajme Pána [G]v tomto chráme,
   [D] nech ho Božia sláva [G]naplní, [C] svojmu Bohu spieva[G]me
    a hráme [D] pieseň spase[G]ných. :/  [e]  [D]   [G]