← späť na kategóriu

Príď k nám

Autor: spirituál
Kategórie: úvod, advent,
(orig in F)
R: Príď [E]k nám, tvoj [A]ľud ťa [E]čaká,
    príď k nám ako priateľ [H7]náš,
    príď [E]k nám, tvoj [A]ľud ťa [E]čaká,
    príď k nám ako [H7]priateľ [E]náš.

1. Ja spievam a šťastím [A]moja duša [E]horí,
    príď k nám ako priateľ [H7]náš,
    tá [E]radosť, Kriste, [A]hradby smútku [E]zborí,
    príď k nám ako [H7]priateľ [E]náš.
2. Pod hriechom keď padá človek biedny,
    slabý, príď k nám ako priateľ náš.
    tvoj príchod, Kriste, hradby smútku zborí,
    príď k nám ako priateľ náš.
3. Tou cestou tak mnohí idú ubolení,
    príď k nám ako priateľ náš.
    Zbor hradby i to, čo nás ešte delí,
    príď k nám ako priateľ náš.
4. Byť veľký a čistý, to si vrúcne žiadam,
    príď k nám ako priateľ náš.
    Môj život s tebou, Kriste, bude slávny,
    príď k nám ako priateľ náš.