← späť na kategóriu

Tvoj ľud

Autor: zb. Chváľte Pána Ježiša
Kategórie: úvod, cez rok,
1. Tvoj ľud [F]dnes sa s láskou [C]schádza, Bože [F]náš.
    Tvoj ľud [g]dnes sa s láskou [C7]schádza, Bože [F]náš.[F7]
    K tebe [B]kráčame, [g]lebo ty si [F] do[A7]broti[d]vý,
    k tebe [g]kráčame, ty [C7]Pán a Otec [F]náš.[F7]
    K tebe [B]kráčame, [g]lebo ty si [F] do[A7]broti[d]vý,
    k tebe [g]kráčame, ty [C7]Pán a Otec [F]náš.

2. /: Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán. :/
    /: Svojim blížnym a tebe slúžiť zo všetkých síl,
    plný nádeje ti šepkať: Otče náš. :/