← späť na kategóriu

Žehná nás ruka Pána

Autor: P. Reiffers, S. Šedivý (zbor - SATB)
Kategórie: úvod, cez rok, pôst,
1. [G]Žehná nás [h]ruka Pána, keď [C]do chrámu
    [G]vchádzame [a]krokom váha[D]vým.[a]  [D]
    [G]Neťaží nás [h]srdca rana, [C]keď osloví
    nás Ježiš [a]slovom láska[D]vým.[a]  [D]

R: Voláme: [G]Sláva!, keď v mene [h]kríža obeť sa [e]začína.
    Drahý náš [a]Pán, prenikni [C]nás, voveď nás [D]do raja. 2x [a]  [D]

2. Ochotní sme začať znova, žiť s vierou
    a láskou svoj život nádherný.
    Nepodľahnúť silám temna, v čnosti rásť,
    rásť a rúchom sa odieť belavým.