← späť na kategóriu

Žalm 027 - Dobrodenia Pánove

Autor: M. Dečová - Impro (zbor - SATB)
Kategórie: Žalmy, úvod, prijímanie,
R: /: [D]Dobrodenia Pánove, [e4]Pánove uvidím,
    [D\F#]dobrodenia Pánove [G]v krajine [G\A]žijú-[D]cich. :/

1. Pán je [e4]moje svetlo, [D\F#]Pán je moja [G]spása, koho [G\A]sa mám [A]báť?
    [D]Pán ma [e4]verne chráni, [D\F#]má v rukách [G]môj život.
   [G\A] Pred kým sa mám [D][F#][G]áť?[G\A] Nemusím sa [D]báť.
2. O jedno prosím [e4]Pána a [D\F#]za tým [G\A]túžim: bývať v dome Páno[A]vom,
    [D]po všetky dni [e4]života [D\F#]cítiť nehu [G]Pánovu
    a [G\A]obdivovať jeho [D]chr[F#]á –[G]ám [G\A] a obdivovať jeho [D]chrám.