← späť na kategóriu

Budeme slúžiť

Autor: M.Tóth - Tretí deň
Kategórie: cez rok, veľká noc, záver,
    Budeme [e]slúžiť Bohu živému,
    nechceme [a]slúžiť nikomu [e]inému.
    Lebo náš [G]Boh a len on [H7]sám,
    on je [C]živý Pán,[a] ó, on je [e]živý Pán.

    Budeme [a]skúmať, čo je [D]správne,
    budeme [H]hľadať jeho [e]tvár,
    lebo náš [a]Boh má cesty [D]priame
    a on nám [H]na nich svetlo dá.