← späť na kategóriu

Dávam všetko

Autor: M. James - Rieka života
Kategórie: obetovanie, pôst, cez rok,
1.[G] Dnes chcel by som ti [D]dať to, čo v srdci [C]mám,
    dávam [D]na ol[e]tár k tvojim nohám, [D\F#]kráľov [G]Kráľ.
    Dnes kladiem svoje [D]sny, ja sa zriekam svojich [C]práv,
    už nechcem [D]pyšný [e]stáť, chcem nový [D\F#]život [G]mať.

R: A [e]d[D\F#]ávam [G]všetko, [C]to, čo [G]mám, [e7]tebe, K[D]ráľ.[C2]     2x

2.[G] Keď túto pieseň [D]hrám, pod krížom stojím [C]sám
    a všetky [D]bohat[e]stvá za smeti [D\F#]pokla[G]dám,
    chcem poznať teba, [D]Kráľ, slávu mena, ktoré [C]máš,
    tá radosť [D]nekon[e]čí, aj keď s tebou [D\F#]trpieť [G]mám.