← späť na kategóriu

Chlieb života - Na oltár pozerám

Autor: M. Novotný
Kategórie: prijímanie, cez rok,
1.[D] Na oltár poze[C]rám, kúsok chleba
    pred [G]očami mám pozdvihnu[g]tý.
   [D] Ježiš, vraj si to [C]ty,
    v chlebe ukry[G]tý, z neba zosla[g]ný.
   [D] Očami viery vidieť ťa [C]smiem,
    do srdca prijať ťa [G]chcem, tebou očiste[g]ný.
   [D] Ty si zostúpil sem [C]k nám,
    milosť cítiť ťa [G]mám, svoju ná[g]ruč otvá[D]raš.

R: /: Tak príď [C]k nám, Je[G]žiš, očisti [g]nás,
    tak príď [D2]k nám, náš Boh a [C]Pán, Je[G]žiš, naplň [g]nás. :/

2. Kto pochopí tento dar,
    keď hľadí na oltár, tebou zmenený.
    V duši cítim tvoj hlas, dôkaz,
    že žiješ v nás, v spojení.
    Ak chceš život v sebe mať,
    musíš ma s láskou prijímať, navždy spojení.
    Ukážem ti cestu do neba, vedie cez tento chleba.
    Verím, že ťa raz uvidím.

R: Tak príď [C]k nám, Je[G]žiš, očisti [g]nás,
    tak príď [D2]k nám, náš Boh a [C]Pán, Je[G]žiš, naplň [g]nás.
    Tak naplň nás svojou láskou, Ježiš, príď k nám.
    Tak príď k nám, náš Boh a Pán, Ježiš, rád ťa mám.