← späť na kategóriu

Vínny kmeň - Prijmi

Autor: B. Fliedr - verzia Južania
Kategórie: obetovanie, pôst,
(orig in B)
1. [G]Prijmi, Pane, [h]z našich polí [C]chlieb[D7],   [G]prijmi, Pane, [h]z našich viníc [C]víno,[D7]
    [e]z našich polí [A]chlieb, [e]z našich viníc [A]víno, [C]chlieb a víno – [(a)]spásy zname[D]nia.[D7]
2. Prijmi, Pane, z tvojich polí chlieb, prijmi, Pane, z tvojich viníc víno,
    z tvojich polí chlieb, z tvojich viníc víno, nech nás tvojou mocou premenia.

R: Ty si Pane [G][h]m [a7]pravý vínny [D]kmeň,
    Ty si Pane [G][h]m [a7]pravý vínny [C]kmeň,
    [c]v plodoch máme šťastie, [C]ktoré z teba [D]len vyrastie [G]nám.

3. Vďaka, za krv za nás preliatu, vďaka za tú obeť, Pane, vďaka.
    Veď len pre tvoj kríž sme ti, Bože, blíž. Vďaka, že nám seba vyjavíš.
4. Vďaka, že si prijal Otcov plán, že si plnil vôľu Otca svojho.
    Z ľudí, že tvoj čin zobral ťarchu vín, každý z ľudí je už Boží syn.