← späť na kategóriu

Bartimej

Autor: D. Tencer - Kapucíni
Kategórie: záver, vianoce, cez rok,
(orig capo 4 - c#)
1. [a]To už prešlo [d]rokov čosi, [G]čo sem prišiel [a]prvýkrát.
    Ruka natia[d]hnutá prosí:[G] Zmilova[C]nie.
   [d] Tie oči, ktoré dávno [a]odvykli si pozerať,
    [d]vyhasnuté, tmavé, [E]prázdne.

R: [a]Bartimej, Timejov [d]syn, [G]čo chceš, aby som ti [C]urobil,[E]
    [a]Bartimej, Timejov [d]syn? [e] Aby som [a]videl.

2. Choď preč, zmizni, nezavadzaj,
    prichádza sem prorok sám.
    Zbláznil si sa? Čo to kričíš: Zmilovanie?
    Nevrav, že Syn je Boží, Dávidov syn, Mesiáš.
    Nečuje ťa, je to márne.
3. Oči sa mu otvorili, zajasali životom
    a srdce je preplnené, láskou planie.
    Viera a húževnatosť zvíťazila nad svetom.
    Skončili dni tmy a bázne.

(záver)
    Bartimej, Timejov syn, či vieš, čo som ti dnes urobil,
    Bartimej, Timejov syn? Pane, nebo som uvidel.