← späť na kategóriu

Cestou s nami

Autor: autor neznámy (zbor - SSAB)
Kategórie: záver, pôst, cez rok,
1. /: Cestou [C]s nami :/ /: kráčaj, [a]Pane, :/
    /: my ne[d]chceme :/ /: na mieste [G]stáť. :/
    /: Keď zblú[C]dime, :/ /: podaj [a]ruku, :/
    /: keď pa[d]dneme, :/ pomôž [G]vstať.
R: /: A do [C]svetla :/ /:svojho [a]voveď, :/ [F]v[G]oveď [C]nás. 2x
2. Dňom bez teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
    V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.
3. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
    Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.