← späť na kategóriu

Desaťtisíc príbehov

Autor: F. Fedor
Kategórie: záver, cez rok,
(orig in D)
1.[C] Ako vidíš svet [F] spoza svojich [C]múrov?
    Čo [G]nového [F]ti môže [C]dať, keď sa chystáš zriecť
    [F]všetkých planých [C]túžob,
    keď sa chystáš [G]rozhodnúť [F] iba pre Pá[C]na?

R:[G] Čo nové[F]ho ti môže [C]dať, [G] čo ešte [F]krásne poskyt[C]núť?
   [a] Desaťtisíc [F]príbehov [G]počul som od [C]Pána.
   [a] Aké krásne [F]nebo je [G] a čo sa tam [C]stáva.
   [a] Čo Boh ešte [F]pripravil [G]pre tých, čo ho [C]chránia,
    pre [F]tých, čo [G]ho neskla[C]mú.

2. Počul som, že dnes otváraš hradné brány,
    cez ktoré vynesieš kôš plný bied.
    Z tých najvyšších striech spadne veľký balík,
    balík nepotrebných, prázdnych viet.