← späť na kategóriu

Effetha

Autor: E. Žilineková, M. Husovský - Felice
Kategórie: záver, cez rok,
(orig in D)
1.[C] Dotkni sa [B]prázdna svojou [F]slinou,
    otvor mi uši, vráť mi reč.
    Sluch i slová som vlastnou vinou
    stratil – len pre mňa sú preč.
    Poctil si ma – dal dary slova
    i schopnosť počuť tichý hlas.
    Daj nech sa opäť doňho schovám,
    daj, nech v ňom tebe zazniem zas.

Br.:[Ab] Hoci mám sluch a dary [B]reči,
   [Ab] som menej [Eb]jak ten pokor[B]ný,
   [Ab] vo mne sa slabosť v žiali [B]prieči.
/: [Ab] Tou slinou [Eb]srdce otvor [B]mi! :/

R: /: Effe[c]th[B]a, effe[Ab]tha[B]. :/

2.[C] Effetha [B]vravíš nemo[F]cnému,
    aj ja sa vyliečiť chcem dať.
    Oddane postavím sa k nemu –
    skloníš sa? Vyliečiš ma? Snáď...