← späť na kategóriu

Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár

Autor: K. Lafferty - M. Wiesnerová (zbor - SA / TB / SB)
Kategórie: úvod, prijímanie, cez rok, detské,
    [C]Ja túžim dnes hľadať tvoju tvár,
    dnes túžim počúvať tvoj [G]hlas,
    túžim [C]hľadať tvoju [C7/B]tvár, túžim [F/A]počúvať tvoj [F]hlas,
    verím, [C]ty ma vtedy [G7]požeh[C]náš.

    [C]Dnes túžim počúvať tvoj Boží hlas,
    dnes zatúžil som hľadať [G]tvoju tvár,
    si [C]Je[C7/B]žiš,   [F/A]Mesi[F]áš,
    verím, [C]ty ma [G7]dnes pože[C]hnáš.