← späť na kategóriu

Ježišu Kráľu

Autor: JKS 498
Kategórie: prijímanie, cez rok,
(orig in g)
1.[e] Ježišu, [a]Krá[a\H]ľu, [C] neba i [H]zeme,
   [e] tebe sa [a]kla[a\H]nia [C] an[H]jelov c[e]hór,
    velebnosť [a]tvo[a\H]ju  [C]v hymnách a [H]piesňach
   [e] vyznáva [a]svä[a\H]tých [C] i [H]svätíc [e]zbor.
   [G] Ukrývaš [D]svoju tvár [G] vo sviato[D]sti,
   [a] lež viera [e]zrie ju tu [C] osláve[H]nú,
   [e] preto my [a]Bo[a\H]hu [C] vo sväto[H]stánku
   [e] vzdávame [a]úc[a\H]tu  [C] a [H]poklo[e]nu.
2. Ježišu, Kráľu neba i zeme,
    blažených duší opojenie,
    zo srdca tvojho osláveného
    plynie im večné potešenie.
    Skrývaš ho pred nami vo sviatosti,
    túžime za tebou nebeský zdroj.
    Ježišu, Kráľu neba i zeme,
    so srdcom svojím nás večne spoj.
[a\H]   = x22210