← späť na kategóriu

Kedy pochopím

Autor: P. Milenky
Kategórie: záver, pôst,
1. [E]Hej, Bože, si práve [c#]tým,
    [E]kto ma nechá čakať, ro[c#]bíš ma závislým.
    [E]Nádej už strácam, a [c#]to som nemal v pláne.
    [E]Len tuším, že s tebou, [c#]čo má byť, nech sa stane.
    Preto [A2]hľadám, stále [g#]bež[H]ím...

R: Kedy pocho[E]pím, čo to zname[H]ná, že si každý [c#]kríž hľadá rame[A2]ná?
    Ak si nájde [E]mňa, príď ty [H]sám, pa[c#]dám na kole[A2]ná.

2. Hej, Bože, si práve tým,
    ktorého tu vôbec nikde nevidím.
    Siete sú prázdne a nemám nič len dlane,
    hej, Bože, teba volám, kričím, pozri na ne!
    Preto hľadám, stále bežím...