← späť na kategóriu

Len náš Pán

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: záver, cez rok,
1. [D]Čas jak vietor sa [f#]rúti a [G]dnešný priniesol [D]deň.
    [h]Pýtaš, pýtaš sa [f#]stále, či [G]je to fakt a či [A]sen.
    [D]Koľkokrát si už [f#]padol a [G]koľkokrát zase [D]vstal?
    [h]Nikdy však nesmieš sa [f#]vzdávať,
    nech [G]cestou vedie ťa [A]Pán.

R: Len náš [D]Pán, len náš [f#]Pán, len náš [G]Pán ti to všetko [A]dal.
    Len náš [D]Pán, len náš [f#]Pán, len náš [G]Pán vždy za tebou [A]stál.
    Tak stále sa [h]smej, že môžeš si [f#]spievať,
    tak stále sa [G]smej, že má ťa tak [A]rád
    ten náš [h]Pán, veľa lásky ti [G]dal, ten náš [D]Pán.[A]

2. Keď prídu zas pokušenia, keď dušu obchádza tieň,
    viera nech v srdci kvitne, nech láska napĺňa deň.
    Pán však kroky ti vedie, tak neboj sa, nie je to sen.
    Nikdy však nesmieš sa vzdávať, stačí si zaspievať len.