← späť na kategóriu

Nad celou zemou

Autor: B. Brown - Rieka života
Kategórie: záver, advent, cez rok, prijímanie,
1.[C] Nad ce[G4]lou ze[F2]mou Pán [G4]od ve[C]kov,
    nad ka[G4]ždým vr[F2]chom, každou [G4]doli[a7]nou,
    no mojou [G4]túž[F2]bou, Otče, [G4]jedi[d7]nou
    je, aby [F2]vládol [G4]sám Syn tvoj.

R:[C] Ó, [G]vládni [F]mi, vlád[G]ni s mocou[C],
    v čase [G]chvíľ ťaž[F]kých, v krokoch [G]úspešných,
   [a7] len [G]ty si Pán[F] nad [G]tým, čo [d7]mám,
    tak, prosím, [F]príď a [G]vládni mi[d7].
/: tak, prosím, [F]príď a [G]vládni [C]mi. :/[G]  [F]  [C]

2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež
    sa ti podobať, Bože nádherný,
    pre mňa vzácny si v svete jediný,
    tak, prosím, príď a vládni mi.
[G4]   = 320013    [F2]   = xx3213