← späť na kategóriu

Pán hoden chvál

Autor: D. a N. Fellingham - Rieka života
Kategórie: prijímanie, pôst,
R: [E][A]n,[E]   [H]  hoden[E] chv[A]ál[c#],   [H]  mocný [E]Kr[A]áľ[E]  [H]  je Ježiš [E][A]m[H].  [E]

1. Slovom [H]svojich [c#]úst zachrá[A]nil si [E]ma, prúdom [H]milo[c#]sti oslo[A]bodil [E]ma,
    Ducha [H]živo[c#]ta teraz [A]zosie[E]laš, plameň [H]môjmu [c#]srdcu [A]dáš.
2. V mene Ježiša si ma pozdvihol, hanby pozbavil, z hriechu vytrhol,
    presvätým Duchom si ma pomazal, plameň môjmu srdcu dal.
3. Teraz milosť mám uveriac´ Bohu, nie však skrze mňa, ale krv svätú,
    v Duchu si mi dnes silu daroval, plameň môjmu srdcu dal.b
(záver) R: [E]Pán, [D#b13]ho  –  [D#7]den [g#]chvál.[H\F#]
[D#b13]   = xx1423    [D#7]   = x68686