← späť na kategóriu

Poznáš ma

Autor: R. Flamík - Saleziáni
Kategórie: záver, pôst,
1.[a] Ty poznáš [Fmaj7]moje túžby[C][a] ty vieš, čo [Fmaj7]v srdci no[C]sím,
   [a] ty vieš, [Fmaj7]kde je môj[G]  poklad ukry[a][G].  [a]  [G]
   [a] Ty vidíš [Fmaj7]moje srdce[C],  [a]  ty vidíš [Fmaj7]moje oči[C],
   [a] počuješ, [Fmaj7]čo ti šep[C]kám, keď som [a]sám[G].  [a]  [G]

R: [a]Buď stále [G]v mojom srdci[a][e]  [G]
    [a]v svojom stán[G]ku v ňom prebý[a]vaj[e][G]
   [C] pribí[G]jaj ma na [a]krí[e]ž,[G]   [Fmaj7]  svojou [G]láskou objí[a]maj[e][G]

2. Len s tebou môžem chápať to všetko, čo mi dávaš,
    len v tebe môžem vyznať, ty ma poznáš.