← späť na kategóriu

Síl nám pribúda

Autor: B. Brown, K. Riley - Rieka života
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, advent,
(orig in B - capo 3)
1. [G]Síl nám pribúda, [C2]keď na teba [G]čakáme,
    [C2]keď na teba [G]čakáme, [C2]keď ťa čaká[G]me. 4x
    [G\H]Si   [C]Boh, [G\H]môj [C]več[D][e]Vlád[D]ca,
    [G\H]Ná-[C]dej [G\H]a    [C]moc[D][e]spá[D]sa.

R: /:[G] Si svätý, nekonečný [C]Kráľ, si stále živý [e]Boh.
    Ty neustávaš, ty [C]ne – [D\F#]u – s[C]í – [D]naš.
   [G] Ty sám ochrániš malič[C]kých, potešíš plačú[e]cich,
    na krídlach orlích [C]k výš[D\F#]kam [C]dví[D]haš [G]nás. :/
[C2]   = x32033    [G\H]   = x20033    [D\F#]   = 200323