← späť na kategóriu

Svet sa nás týka - Sme ako vánok

Autor: R. Čanaky, FBI - deň rodín
Kategórie: iné, záver, advent, cez rok,
1.[D] Sme ako vánok, ktorý [G]niekto hľadá,
   [D] sme živou túžbou, čo [G]niekto našiel v nás.
   [D] Sme ako sviece, ktoré [G]zasvietia tmou,
    a [A]každý z nás [h]túži mať [G]lásku pred sebou.
2.[D] Koho to trápi, že dieťa [G]domov hľadá,
   [D] koho to láka zotrieť [G]slzy bezmocným?
   [D] Koho to trápi, že sa [G]sen rozpadá?
/: [A]Zachráňme [h]lásku, nech [G]nie sme stratení. :/

R: Zlomení [D]lás[A]kou, nebo nás [h]dví[G]ha,
    stačí len [D]krok a [A]svet bude [G]iný.
    Zlomení [D]lás[A]kou, nebo nás [h]prijí[G]ma,
    darujme [D]nádej [A]dnes do našich [G]rodín.

    [A]Čas je už [h]blízko a [G]niečo v nás
    [A]dáva nám [h]cítiť [G]ten tichý plač.
    [A]Sám, hoci [h]slabý, no [G]nás je viac,
/: [A]spojme sa [h]v láske, nech [G]nádej môže rásť. :/