← späť na kategóriu

Spievam tebe, môj Kráľ

Autor: P. Veselský - Stagg
Kategórie: poďakovanie po prijímaní, záver, pôst,
1. [G]Spievam [C9]tebe, môj [G]Krá[C9]ľ,  [G]spievam [C9]ti pieseň [G]chvá[C9]l,
/: [G]by som ťa [D]zvelebil a [G]tvoje meno [C9]oslávil, [G]Pane, [C9]úctu ti [G]vzdal[C9]. :/

2. Vieru posilni nám, všetkým bratom, sestrám,
/: ktorých si ty stvoril a krvou svojou vykúpil, zblížil ich tak k nebesám. :/
3. Nádej dodaj silnú, nech sa k tebe priľnú,
/: tí, čo ťa milujú a tvoju pravdu hľadajú i spásu neomylnú. :/
4. Láska nech je živá, mocná, nie márnivá,
/: náš život nech napraví a pre nebo nás pripraví, silná, opravdivá. :/