← späť na kategóriu

Stretnúť sa s ľuďmi

Autor: spirituál, D. Tencer
Kategórie: záver, cez rok,
(orig in a)
R: [f#]Stretnúť sa s ľuďmi ako brat,
    vravieť im: „Ľudia, mám [f#\G#]vás  [A]rád!“
    Dať im svoj úsmev, srdce [E]tiež,
    pretože, Pane, ty ma milu[f#]ješ.

1. Urob ma tvorcom pokoja,
    urážky nech ma [A]nezlomia,
    tvoj pohľad nech ma nezra[E]ní,
    nech zmierenie je záver našich [f#]dní.
2. Verný chcem, Bože, tebe byť,
    v tomto svete sa nestratiť.
    Nech mojím srdcom prúdia vždy milosti,
    nech si Pánom mojich dní.