← späť na kategóriu

Tebe žijem, Ježiš môj

Autor: JKS 288 - Slnovrat
Kategórie: prijímanie, cez rok,
1. [d]Tebe[(A)] žij[d]em, [A7]Ježiš [d]môj, [F]tebe, Ježiš, [C]umie[F]ram,
    [B]v živote a [(D)]vo [g]smr[A]ti [B]tebe [g]patriť [A]si žia[d]dam.

2. Moje srdce úbohé prijmi, Bože, láskavé,
    naveky chce tvojím byť a žiť tvojej oslave.