← späť na kategóriu

Santo Spirito

Autor: Vigo, Napoli
Kategórie: k Duchu Svätému,
[G]  [G\H]     [C]    [G]  [G\H]     [C]    [D\E]      [e]  [D\G]     [G\H]     [C2]
1. [e]Spirito d’a[D]more, [a7]vieni in [D\F#]noi,
    [e]Spirito consola[D]tore, [C]vieni in [G4]noi[G].
    [e]Spirito di preg[D]hiera, [a7]vieni in [D\F#]noi,
    [e]Spirito di adora[D]zione, [C]vieni in [G4]noi[G].
R: [e]San[D\F#]to    [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi.
    [e]San[D]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi. Vieni in [G]no[G\H]i.    [C]   [G]  [G\H]     [C]

2. [e]Spirito di po[D]tenza, [a7]vieni in [D\F#]noi,
    [e]Spirito libera[D]tore, [C]vieni in [G4]noi[G].
R: [e]San[D\F#]to    [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi.
    [e]San[D]to [C\G]Spiri[G]to, [e]vie[h]ni in [C]noi. Vieni in [e]noi.
[e]  [D]  [a7]   [e]  [D]  [C]    [4]  [x]
    [e]Vieni Santo [D]Spirito.[a7]   [F]Vieni, vieni.

R: [f#]San[E\G#]to    [D\A]Spiri[A]to, [f#]vie[c#]ni in [D]noi.
    [f#]San[E]to [D\A]Spiri[A]to, [f#]vie[c#]ni in [D]noi. Vieni in [A]noi. [A\C#]       [D]  
  [D\E]  Vieni in [A]noi.

(preklad: 1. Duch lásky, príď k nám, Duch utešiteľ, príď k nám,
Duch modlitby, príď k nám, Duch adorácie, príď k nám.
R: Duch Svätý, príď k nám.
2. Duch sily, príď k nám, Duch osloboditeľ, príď k nám.)