← späť na kategóriu

Ty si Pánom mojich dní

Autor: J. Hrubovčák - Tretí deň
Kategórie: záver, cez rok,
R: Ty si [G]Pánom [C]mojich [D]dní, ty [e]napĺ[C]ňaš ma [D]láskou.
    Ty si [G]Pánom [C]mojich [D]dní, po svojich [C]cestách vedieš [D]ma.
    Ty si [G]Pánom [C]mojich [D]dní, keď ťa [e]volám, [C]vždy si [D]blízko.
    Ty si [e]Pánom [C]mojich [D]dní, tebe [C]patrím so [D]všetkým, čo [G]mám.

1.[a] Príliš dlho [G]som už slúžil [a] pánom [G]falošným,
   [a] príliš dlho [G]som bol spúta[D]ný.
   [a] Ty si mi [G]putá zlámal, [a] ty si ma [G]oslobodil,
   [a] ty si ma [h]vyviedol [F]do víťazných [H]dní.