← späť na kategóriu

Učeníci

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: záver, cez rok, k svätcom,
1. Ježiš [D]vyvolil si [A]dvanásť uče[D]níkov
    a riekol: „Nebojte sa [G]farizejských [D]zvykov.
 /: Pravda je jedi[G]ná, a [D]kto ju po[h]zná,
    pravou [G]láskou [A]oplý[D]va.“ :/
2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondreja,
    Tomáša, Matúša, Jána, Bartolomeja.
 /: Jakuba Alfejovho, Júdu Jakubovho,
    Judáša a tiež Šimona. :/
3. A spolu nerozlučne krajom prechádzali
    a pre každého vľúdne slovo, pomoc mali.
 /: On učil, čo je hriech, čo zas radosť a smiech,
    aký má mať cesta smer. :/
4. A preto z celej zeme ľudia prichádzali
    a zo srdca mu svoje prosby prednášali.
 /: Pretože každý vie, on je uzdravenie
    pre nové pokolenie. :/