← späť na kategóriu

Umenie života

Autor: M. Groma - Salco
Kategórie: záver, cez rok,
R: /:[A] Najväčším [c#] umením živo[h]ta je milovať
    [E]v niekom všetkých[A] a vo všet[c#]kých [h]milovať jedné[E]ho. :/

1.[f#] Ten krásny pocit [H]stále mám,
   [g#] stále sa mu [c#]oddávam,
   [A] lásku [H]v srdci nosie[E]vam.
   [f#] Za zlé sa do[H]brým odplácam,
    [g#]chlieb za kameň [c#]podávam,
   [A] urážku [H]láskou odmie[E]ňam.
2. Ľuďom prežiť pomáham,
    nič však za to nežiadam,
    tajomný pocit lásky za to mám.
    Za zlé sa dobrým odplácam,
    chlieb za kameň podávam,
    urážku láskou odmieňam.