← späť na kategóriu

Boh - Láska

Autor: M. Milučký (zbor - SAB)
Kategórie: prijímanie, záver, cez rok,
1. [G]Víťaz ľudských sĺz a [D\G]teplo detských hviezd,
    [C]nežnosť dobrých rúk a [D4]pokoj všetkých ci[D]est.
    [G]Stále mladý Boh cez [D\G]veky, čo má zem,
    v [C]nich si nazval [a9]sám seba [D4]Lás[D]ka.

R: [G]Objímaš nás [C]spá[e]sou, [C]poblúde[G]ných [C]do našich [D]bied,
    d[G]céry, synov, čo si v[F]nies[e]ol
    [C]Duchom Svät[G]ým [C]do svojich [D]brán zas s[G]päť.

2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
    priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
    Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc,
    a ty si v nej Boh, živá Láska.
3[E7]. S[A]kúsme všetci dať [E]ten kúsok vlastných síl,
    n[D]ech je lepší svet a [E4]my sme menej zl[E]í.
    N[A]ech je Kristus v nás tak b[E]lízko ako brat,
    v [D]ňom sa dáva B[h9]oh, živá [E4]Lás[E]ka.

R: [A]Objímaš nás [D]spás[f#]ou, [D]poblúden[A]ých d[D]o našich b[E]ied,
    d[A]céry, synov, čo si [G]vnies[f#]ol
    [D]Duchom Svät[A]ým d[D]o svojich b[E]rán zas s[A]päť.
[a9]   = x02000    [h9]   = x2x222