← späť na kategóriu

Zlož svoju starosť

Autor: sr. Eliška Bielková
Kategórie: záver, cez rok,
/: /: [G]Zlož svoju starosť [e]na Pána :/
   a [C]on sa už [D]postará. :/
/: Nebudem sa [G]báť, lebo ty si [e]so mnou,
   nebudem sa [C]báť,[a] Pane [D]môj. :/