← späť na kategóriu

Mária, Matka bolestná

Autor: M. Juhásová - Južania (zbor - SATB)
Kategórie: mariánske, záver, pôst, cez rok,
1. [a]Mária, [G]Matka boles[C]tná, [d]ty nás [G]láske [C]učíš.
    [d]Pod krížom [G]stojíš žalos[C]tn[a]á, [d]s Pánom svojím [E]trpíš.

R: [a]Av[G]e, Má[C]ria, [d]gratia ple[E]na.
    [a]Av[G]e, Má[C]ri[a]a, [d]gratia [E]ple[a]na.

2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš.
    K pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš.
3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
    ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým