← späť na kategóriu

Mária, Matka Kristova

Autor: P. Smolka, G. Mišura, arr.: B. Brosová Lipková (zbor SMATB / SMA)
Kategórie: mariánske, záver, cez rok,
1.[E] Mária, [E4]Matka Kristo[E]va[E4],   [E] pros za nás [E4]hriešnych u Bo[H]ha,[H4]    [H]
   [f#] za naše [H]hriechy u Sy[D]na [f#] zastaň sa [D]nás, ó, Mári[H]a.
   [E] Si krásna, [E4]čistá, nevin[E][E4],   [E] bez škvrny [E4]hriechu poča[H]tá,[H4]    [H]
   [f#] pomôž nám [H]čnostne čisto [D]žiť,[f#] by sme raz [D]mohli s tebou [E]byť.

R:[A] Vidíš nás [E]z neba, naše tajné [f#]chyby,[g#]
   [A] ktorými sme [E]Pána ura[f#]zili[E].
   [D] Buď nám na [E]pomoci, keď [A]nepriateľ [E]úto[f#]čí.
   [D] Verí[A]me ti, sme [h]v tvojom náru[E4]čí.[E]
    [A] Vidíš nás [E]z neba, naše tajné [f#]chyby,[g#]
   [A] ktorými sme [E]Pána ura[f#]zili[E].
   [D] Buď nám na [E]pomoci, keď [A]nepriateľ [E]úto[f#]čí.
   [D] Verí[A]me ti, sme [h]v tvojom [E]náru[A]čí.[A4]   [A]