← späť na kategóriu

Máš v duši pieseň

Autor: J. Hrubý - Učedníci
Kategórie: mariánske, záver, advent, pôst,
1. [e]Máš v duši pieseň anjelských zvonov,
    [h]máš v duši bolesť [C]tých najkrajších [D]tónov.
    [e]Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
    [h]máš v sebe nádej [C]pre tých, čo sa [D]súžia.

R: [e]Mária, s tebou, [C]Mária, [D]kráľovstvo lásky sa [G]otvá[D]ra.
    [e]Mária, s tebou, [C]Mária, [D]kráľovstvo lásky sa [e]otvára.

2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
    máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí.
    Máš v sebe lásku pre tých, čo ťa hľadajú,
    máš v sebe lásku pre tých, čo ťa volajú.
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
    žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
    Kytice veršov z najkrajšieho kvetu
    patria tebe, Mária, Božiemu svetu.