← späť na kategóriu

Matka bez poškrvny

Autor: Magda Aniol (zbor - SA)
Kategórie: mariánske, úvod, záver, advent,
(orig in d)
1. [g]Zvestoval jej [Eb]Gabriel, [B]že porodí [F]syna.
    [g]Povedala „[Eb]áno“, [B]tak všetko za[F]čína.
    [g]To počatím [Eb]z Ducha, [B]z neba vyso[F]kého
    [g]Boh zosiela [Eb]žene [D]Syna jedi[g]ného.

R: [c]Matka [g]bez poškvrny, [c]Matka [g]hodna lásky,
    [c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.
    [c]Matka [g]Stvoriteľa, [c]Matka [g]Spasiteľa,
    [c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.

2. Ježiš, ty si trpel v toľkom ponížení.
    Vieš, čo je to bolesť, čo byť opustený.
    Keď za hriechy sveta umieralo nebo,
    srdce tvojej matky tam pod krížom bdelo.
R: [c]Matka [g]bez poškvrny, [c]Matka [g]hodna lásky,
    [c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [g]za nás.
    [c]Matka [g]Stvoriteľa, [c]Matka [g]Spasiteľa,
    [c]Panna [g]nad pannami – [D]oroduj vždy [D#]za nás.
3. [g#]Aleluja [E]večné, [H]Ježiš zmŕtvych[F#]vstalý
    [g#]vstupuje do [E]neba, [H]plný Božej [F#]chvály.
    [g#]Sprevádza Duch [E]Svätý [H]nekončiacu [F#]lásku,
    [g#]Mária pri [E]kríži [D#]naplnila [g#]čašu.
R: [c#]Matka [g#]bez poškvrny, [c#]Matka [g#]hodna lásky,
    [c#]Panna [g#]nad pannami – [D#]oroduj vždy [g#]za nás.
    [c#]Matka [g#]Stvoriteľa, [c#]Matka [g#]Spasiteľa,
    [c#]Panna [g#]nad pannami – [D#]oroduj vždy [g#]za nás.