← späť na kategóriu

Rád spievam, Bože

Autor: G. Creaton - Komunita Emanuel (zbor - SATB)
Kategórie: mariánske, poďakovanie po prijímaní, záver, advent, vianoce, pôst, veľká noc, cez rok,
R: [E]Rád [A\E]spievam, Bože, [H\E]chválo[E]spev, báz[A\E]ňou sa napl[D][H]m,
    [E]vstú[A\E]pim do sveta [H\E]zázra[E]kov, keď [f#7]vo viere [A\H]ťa obja[E]vím.

1. Ve[G#]lebí moja [c#]duša Pána [G#]a môj duch ja[c#]sá,
    on [G#]pohliadol na [c#]moju biednosť, [D]spasenie mi [H4][H]va.
2. Mne veľké veci urobil ten, ktorý je mocný,
    pre jeho meno presväté je každý slobodný.
3. On mocnárov zosadil z trónov, skúša bohatých,
    hladných kŕmi dobrotami, prijíma pokorných.
4. Ujal sa svojho služobníka, Boh milosrdný,
    ako sľúbil našim otcom, zostáva verný.