← späť na kategóriu

Šťastie

Autor: Prešovčatá, A. Šoltýsová
Kategórie: mariánske, záver, cez rok, detské,
(orig in F)
1. [G]Je dnes taký [D]zvláštne krásny [e]deň,
    [C]ktorý zmení všetko na do[D]bré
    a [C]naše úmy[D]sly [H]trochu rozja[e]sní,
    [C]skúsme sa za[D]myslieť o šťa[G]stí.
    [G]Šťastie – to je [D]úsmev na tvá[e]ri,
    [C]šťastie je byť tu pri oltá[D]ri,
    tak [C]blízko pri Ma[D]tke, [H]ktorá pote[e]ší,
    [C]s Máriou je [D]život najlep[G]ší.

R: Stále medzi nami[D]  [C]žije Mári[G]a,
    stále medzi nami[D]  [C]Matka Mári[G]a.

2. Všetko je z lásky a pre lásku,
    všetko to nám dáva otázku,
    že prečo je človek taký strašne zlý,
    skúsme sa zamyslieť, čo robí.
    Hľadá šťastie, ktoré nenájde,
    preto, lebo šťastie nerastie.
    On musí pochopiť, že s Máriou byť
    to je - tváre druhých rozjasniť.