← späť na kategóriu

Táto pieseň patrí tebe, Mária

Autor:
Kategórie: mariánske, záver, cez rok,
1. Táto [F]pieseň [C]patrí tebe, [F]Mária,
    ňou ťa [d]chceme [C]teraz oslá[F]viť,
    nech ju [B]spieva [a]s nami celá [g]kraji[C]na,
    všetci [B]chcú pri [C]Matke šťastní [F]byť.
    Ty si Matka [C]slovenského [F]národa,
    pomoc[d]nica [C]v každom súže[F]ní,
    tvoja [B]láska [a]nikdy ľudí [g]nezra[C]dí,
    k tebe [B]ide [C]človek strápe[F]ný.

R: [B][C]ri[F]a, [B]po[C]môž [F]nám, otvor [B]nám [a]svoju náruč [g]doko[C]rán
    a veď [B]nás [g]do nebeských [C7]brán.
    [B][C]ri[F]a, [B]po[C]môž [F]nám, otvor [B]nám [a]svoju náruč [g]doko[C]rán
    a veď [B]nás [C]do nebeských [F]brán.

2. Ty si [F]verná [C]služobnica [F]Pánova,
    nau[d]číš nás [C]slúžiť Otco[F]vi,
    jeho [B]vôľu [a]stále plniť [g]s ocho[C]tou,
    byť na [B]blízku [C]svojmu brato[F]vi.[D7]
    Tebe [G]vzdávať, [D]tebe, úctu, [G]Mária,
    pod o[e]chranou [D]tvojou život [G]žiť,
/: s tebou [C]kráčať, [h]chválu vzdávať, [a]nezra[D]diť,
    s tebou [C]k cieľu [D]šťastne dora[G]ziť. :/