← späť na kategóriu

Vďaka ti, Mária

Autor: M. Bender - Salco
Kategórie: mariánske, záver, pôst,
1. [C]Mária, Matka moja [F]drahá,[a] ktorou si sa [F]stala pod krí[G]žom,
    [a]chcem tebe spievať [G]dnes a oslavovať [F]tvoju [G]veľkú lásku[E].

R: [C]Mária, ty [a]naša Kráľovná, vďaka ti [G]za to, že sme [E]tvoje deti.
    [C]Mária, ty [a]naša Kráľovná, vďaka, že [G]môžeme prísť [E]k Ježišovi.

2. Prijala si vôľu Boha Otca, dala si nám Boha Syna.
    By nás viedol cestou žitia a priviedol do svojho kráľovstva.