← späť na kategóriu

Velebí s radosťou duša moja

Autor: Gen Verde - Južania
Kategórie: mariánske, poďakovanie po prijímaní, advent, veľká noc, cez rok,
    [C]Bam-ba, [F]um-ba ... (opak.)

R: [C]Ve[F]lebí [C]s radosťou [F]duša moja [C][F]na,[C]   [F]
    [d]velebí, [G7]velebí duša moja [C][F]na.[C]   [F]
    Lebo [a]veľké veci urobil [e]mi Pán,
    a [a]sväté, [F]sväté je jeho [G]meno.

1. Pán [D]zhliadol na poní[C]ženosť a poko[D]ru služo[C]bnice,
    aj[D]hľa, odteraz ma [C]budú blaženou [D]volať
    vše[C]tky pokole[D]ni[G]a.[G7]
2. Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených,
    hladných nakŕmil dobrotami,
    boháčov prepustil na prázdno.