← späť na kategóriu

Pieseň stratených synov

Autor: Tublatanka
Kategórie: vianoce, záver,
1. [G]Poďme spolu, buďme všetci [C]bra[D]tia,
    [G]pokoj a mier, nech sa k ľuďom [C]vrá[D]tia,
    [G]bo hviezdny čas už dáva nám zna[D]me[G]nie.[D]   [G]   [D]   [C]   [D]
    [G]Snehom sa k nám traja králi [C]bro[D]dia,
    [G]po krajine dňom i nocou [C]cho[D]dia,
    [G]odpúšťajú všetkým synom stra[D]te[G]ným.[D]   [G]   [D]   [C]   [D]

R: [C]Ježiš Kristus [D]dá kúsok [G]chleba pocest[e]ným,
    tí, čo [a]lásku hľada[D]jú, verte, [G]že [a]ju [h]náj[D]du.
    [C]Dobrý človek [D]nám pohár [G]čírej
    vody [e]dá, veď je [a]chvíľa sviatoč[D]ná, vianoč[G]ná.

2. Do kráľovstva čistých detských očí
    prichádzame spolu v zlatom koči.
    Dnes je ten deň, čo naň všetci čakajú.
    Noc je čierna, ale sneh je biely,
    život ťažký, ale nie zas celý.
    Radujme sa a nesme si ten svoj kríž.