← späť na kategóriu

Šťastie, zdravie

Autor: česká koleda
Kategórie: vianoce, záver,
(orig in F)
1. [D]Šťastie, zdravie, [G]pokoj svätý [D]vinšu[A]jeme [D]vám,
    [D]všetkým ľuďom [G]dobrej vôle, [D]všetkým [A]stvore[D]niam.
    Zďaleka k vám [A]ide[D]me, novinu vám [A]nesie[D]me,
    že sa Kristus [G]Pán narodil [D]v meste [A]Betle[D]me.
2. V jasliach leží sám Syn Boží na slame, zime,
    v tmavej noci o polnoci dieťa nevinné.
    Ó, Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti,
    by sme rástli v láske k tebe, vo viere, čnosti.