← späť na kategóriu

Láska, čo nie je milovaná

Autor: O. Tkáč - Kapucíni
Kategórie: pôst, prijímanie,
(orig in g)
R: [e]Na kríži [D]pribitá, potupe[e]ná, [C]vydaná [h]napospas v zlobe za [e]nás.
    Koľko len [D]lúčov vyslala [e]nám [C]tá Láska, čo [D]nie je milova[e]ná?!

1. Úbožiak [D]malý, čo svätým sa [e]stal,[C] poznal už [h]dávno ten
    bolestný [e]jav. Slzami [D]ľútosti oplaká[e]val,
    že [C]Láska je [D]málo milova[A]ná.

2. Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s tebou strachu už niet.
    Odpusť, že viem a predsa zabúdam,
    že [C]Láska, si [D]málo milova[e]ná,
    že [C]Láska, si [D]málo milova[A]ná.