← späť na kategóriu

Nežne zlomený

Autor: J. Riddle - Rieka života
Kategórie: pôst,
[H]   [F#]    [g#]    [E]
1. [E]Ku krížu dvíham [H]zrak, ku krížu viniem [H\F#]sa,
    pijem z hĺbky tvojich [H\G#]rán, dielo kríža vyspie[E]vam.
    Na ňom Spasiteľ [H]môj, bitý, týra[H\G#]ný,
    [F#]v ňom Boh Láska [H\G#]je a spravodli[E]vý.

R:[H] Z kríža tvoj hlas volá ma[H\G#], pozýva na kolená a viac (ja)
   [H\F#] nemám slov[F#], sa celý strácam
   [E] v tvojej láske, čo nežne láme ([H]ma).[H\G#]       [H\F#]       [E]

2. Aký vzácny dar, život, ktorý mám,
    ten, čo Kristus sám skrze kríž mi daroval.
    Zo smrti k životu si ma povolal,
    nie je viacej už tvoj hnev, Ježišov kríž zmieril ma.

    [c#]V úžase z kríža vyznať [E]chcem,
    [c#]jak úžasná, spásna láska a veľ[E]ká tvoja vernosť [F#]je.
[H\F#]   = 2x44xx [H\G#]   = 4x44xx