← späť na kategóriu

Prečo mlčíš, Pane?

Autor: M. Rejchrt, pr. J. Nagajová
Kategórie: pôst, záver,
R: [a]Pre[G]čo [F]ml[G]číš, [F]Pa[E]ne,
    [a]keď zloba [d]ľudská život [E7]marí?
    [a]Pre[G]čo [F]ne[G]zasta[E]ne [a]pra[F]vdu [G]tvoj [a]súd?

1. [F]Keď ťa ako [G7]lotra zatý[a]kali,
    [F]mohol si ich [G7]silou presved[a7]čiť.
    [F]Hoci Petra [G7]v dlani meč priam [a]páli,
    [F]predsa si mu [F7]zakázal sa [E7]biť.
2. Ty si musel trpieť v hrozných mukách,
    pod údermi bičov ticho stáť.
    Vieš, čo môže spraviť ľudská ruka,
    človek, ktorý pravdu nemá rád.
3. Poznáš dobre, čo je priazeň davu.
    V tejto chvíli chce ti život vziať.
    Včera len ti privolával slávu,
    dnes pre zmenu kričí: „Križovať!“