← späť na kategóriu

Vedú ťa v putách

Autor: M. Dečová - krížová cesta
Kategórie: pôst, záver,
(orig in c - capo 3)
1. Vedú ťa [a]v putách [F]podiaľ [G]Cedro[C]nu,[G]
    že si vraj [F]spáchal [G]zločin nieko[a]mu.
R: Vďaka [G]Ježiš, že si [F]kríž na plecia vzal,
    vďaka [G]Ježiš, že si [E]za mňa život dal.[a]  [F]   [G]   [C]   [G]   [F]   [G]   [C]
2. Na svoje plecia berieš ťažký kríž
    a ním nám všetkým hriechy odpustíš. R:
3. Pod ťažkým krížom padáš prvý krát,
    ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
4. Ty ideš sám a všetci utiekli,
    Mária zdieľa s tebou údel zlý.
5. Na ceste kríža, bolesti a rán
    stretávaš muža, čo ti s krížom pomáha.
6. Všetci sa boja pomoc ukázať,
    len Veronika ti šatku podáva.
7. Pod ťažkým krížom padáš druhý krát,
    ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
8. Čaká ťa cesta bolesti a rán,
    ty musíš drevo kríža uniesť sám.
9. Pod ťažkým krížom padáš tretí krát,
    ty sa však nevzdáš a pokúšaš sa vstať.
10. Poslušne plníš cestu určenú
    a ťažko pykáš za moju vinu zlú.
11.Na drevo kríža dávaš ruky sám,
    na ktoré vojak klince pribíja.
12.Na dreve kríža Ježiš umiera,
    nakláňa hlavu a za nás zomiera.
13.To mŕtve telo z kríža zložili
    a do rúk matky ticho vložili.
14.Prázdny hrob sväté telo ukrýva,
    tajomstvo tri dni tam ticho spočíva.
Z: Jak môžem, Pane, vďačnosť ukázať,
    bratom a sestrám sa chcem rozdávať.