← späť na kategóriu

Ježiš Kristus je Pánom

Autor: autor neznámy
Kategórie: veľká noc, úvod, záver, adorácia,
1. Ježiš [d]Kristus je Pánom, aleluja,
    Ježiš [C]Kristus je Pánom, aleluja,
    Ježiš [B]Kristus je Pánom, aleluja. [g7] Alelu[A4]ja. [A]

R: Ale[d]luja, aleluja, aleluja,
    Ale[C]luja, aleluja, aleluja,
    Ale[B]luja, aleluja, aleluja,[g7] Alelu[A4]ja. [A]
2. Celá zem nech ti spieva: aleluja, 3x aleluja.
3. Spievame ti radostné aleluja, 3x aleluja.