← späť na kategóriu

Mama - kráľovná neba

Autor: Arka Noego, pr. M. Ružičková
Kategórie: detské, záver, mariánske,
(orig in E)
1.[C] Mama cíti, mama [G]vie, to, čo každé dieťa [C]chce,
    mama ľúbi, mama [F]vie naj[G]lepšie.
   [C] Keď ma niečo trápi,[G] keď mi niečo chýba,
    [C]mama ľúbi, mama [F]vie naj[G]lepšie.

    [F]Mamke [G]to ne[C]chýba, [F]šperky, [G]zlato, či ko[C]runa.
    [F]Ona je [G]aj bez [C]toho [a]krásna [F]i blahosla[G]vená.

R: Môže[C]me ťa nama[d]ľovať, môže[F]me o [G]tebe [C]spievať,
    lebo ty si najkraj[d]šia z mám, lebo [F]ty si [G]kráľovná [C]neba.