← späť na kategóriu

Čakajú ťa nástrahy

Autor: Š. Gužík (zbor - SATB)
Kategórie: záver, mariánske, cez rok,
1. [C]Čakajú ťa [a]nástrahy [F]tohoto sve[G]ta,
    [C]Mária ťa [a]volá: [F]Poď, moje die[G]ťa.

R: [F]Mária ma [G]ochraňuje, [C]ja sa nebo[a]jím,
    [F]vrhnem sa pod [G]jej ochranný [C]pl[C7]ášť.
    [F]Ona podá [G]ruku a ja [C]smelo kráčam [a]s ňou,
    [F]Mária je [G]Matkou najdrah[C]šou.

2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti,
    na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.
3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,
    svoje srdce mladé tebe darujem.