← späť na kategóriu

Duša moja, oslavuj Pána

Autor: autor neznámy / arr.:Zuzana Marcinová (zbor SMATB) / upr.: Barbora Brosová Lipková
Kategórie: úvod, záver, veľká noc, poďakovanie po prijímaní, cez rok,
R: [a]Duša moja, oslavuj [G]Pána, oslavuj [F]Pána, [E]oslavuj [A]Pána.
    [a]Duša moja, oslavuj [G]Pána, [F]a[G]lelu[A]ja.

1. [C]Pane Bože [C7]môj, [a]aký si len [C]veľký, [F]zaodetý [C]do veleby, [G]krásy.
    [C]Spevňuješ Zem, [G]dal si jej zá[a]klady, [F]pevná stojí [G]po celé [A]veky.
    [D]Modrými [D5+]moriami ju [D6]napájaš[D7],   [G]prameňom roz[g]kážeš narásť [D]v rieky.
    Napájaš [F#]všetko živé [h]na Zemi[D7],   [G]v korunách stro[E]mov spievajú [A]vtáci.
    [F]A[G]lelu[E]ja.